13 Temmuz 2012 Cuma

Avukatlık Stajına Başlarken Toplanması Gereken Belgeler ve Atılması Gereken Adımlar (Ankara Barosu)

Ankara Adliyesi
Bir hukuk öğrencisi, öğrenim hayatı devam ederken, çok farklı mesleki düşüncelere sahip olabilir. Avukatlık, hakimlik, savcılık, noterlik, müşavirlik... Liste de uzar gider böyle. Mezun olan çoğu öğrenci ise seçimini avukatlıktan yana kullanıp, 1 yıllık zorunlu stajını başlatıyor, daha sonrasında da avukatlığa adım atıyor.

Bu yazıda staja başlamadan önceki evrelere kısa bir göz atacağız, neler yapılması gerektiğini belirteceğiz. Şunu söylemekte fayda var, bu yazı Ankara Barosu'nun aradığı belgeleri ve yapılması gereken adımları gösteriyor. Diğer barolarda bazı belgeler ve adımlar farklılık gösterebilir.

Öncelikle şu adrese tıklayarak Ankara Barosu Staj Kurulunun sayfasına ulaşabiliyoruz. Burada aranan belgelerin listesi, belgelerin örnekleri mevcut. Belgelere kısaca bir göz atalım.

1-Diploma veya Çıkış Belgesi Örneği:

Bu ilk belge bildiğimiz diploma. Diplomasını henüz alamamış öğrenciler ise okullarından alacakları çıkış belgesi örneklerini getirebilirler. Baro diploma veya çıkış belgesi örneklerinden 4 adet olmasını istiyor. Burada önemli 2 nokta var. Bunlardan 1. si, örneklerin noterce veya fakültece onaylanmış olmasının gerektiği. Noter onayı ücretli olacağı için, belgeleri fakültelerden onaylatmakta fayda var. 2. önemli nokta ise eğer ki bu belgelerin üzerinde, öğrenciliğinizin başladığı tarih yani fakülteye girdiğiniz tarih yazmıyorsa, okula girdiğiniz tarihe ilişkin de bir belge getirmeniz gerekiyor. Bu belge de öğrenci işleri tarafından ücretsiz veriliyor.

2-Nüfus Kağıdı Örneği:

Baronun yine 4 adet istediği belgelerden bir tanesi daha. Yine dikkat edilmesi gereken nokta, staj kuruluna vereceğiniz nüfüs kağıdı örneklerinin noterce onaylanmış olması gerektiği.

3- Adli sicil belgesi:

Diğer adıyla sabıka kaydı olan bu belge Adliyelerden, asliye hukuk mahkemesi olmayan yerlerde ise kaymakamlıklardan alınabiliyor. Baro bu belgeden 2 adet istiyor. Ankara Barosunu başvuracaklar, Ankara Adliyesi'nin ana girişinden (havuzun olduğu giriş) aşağı doğru inerlerse, yoğun bir kuyruk göreceklerdir. İşte bu kuyruk çeşitli sebeplerle adli sicil belgesi almaya gelenlerin oluşturduğu kuyruk. Yanlış hatırlamıyorsam 5 lira gibi bir ücreti var, gittiğiniz zaman kuyruğun sonuna geçmeden önce bina girişinden form alıp doldurmanız gerekiyor. Kuyruğa bakıp gözünüz korkmasın, sıra çabuk geliyor. Ankara Adliyesini bilenler için burayı bulmak zor olmayacaktır, zaten kime sorarsanız gösterirler. Daha net bir tarif için şöyle diyelim, Adliye ana giriş kapısından içeri girmiyoruz, giriş kapılarına çıkan merdivenlerden yukarı çıkmayıp aşağıda kafeteryanın olduğu bölüme iniyoruz. 

4- Ankara İlinde Oturma Belgesi:

Namı diğer ikametgah. Baromuz yine bu belgeden 2 adet istiyor. Mahallenizde bulunan muhtarlıktan çok kısa bir sürede alabileceğiniz bu belge için yanlış hatırlamıyorsam 3 lira gibi bir ücret ödemek gerekiyor. Bu arada burada belirtmem gerekiyor, bazı muhtarlar, staj kuruluna verilecek noter onaylı nüfus cüzdanlarının, kendilerince de onaylanabileceğini, baronun bunu kabul ettiğini söylüyorlar. Ben bu iddiaya pek ihtimal vermediğimden ve ne olur ne olmaz diye notere onaylatmıştım. Size de böyle bir iddiada bulunan muhtar olursa nazikçe reddedin, işiniz garanti olsun.

5- Sağlık Raporu:

Sağlık raporu resmi hastaneden veya sağlık ocağından alınabiliyor. Benim tavsiyem Aile Hekiminize gitmeniz. Şu adrese tıklayarak, sadece T.C Kimlik numaranızı girerek aile hekiminizi öğrenebilirsiniz. Aile Hekiminin avantajı, bu raporu çok kısa sürede rahatça alabilmeniz. Raporu alırken dikkat etmeniz gereken bir husus var. (Zaten staj belgeleri formunda da belirtilmiş durumda). Raporu aldığınız doktorun raporda sizinle ilgili, Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair bir beyan yazması gerekiyor. Baro'nun yine 2 adet istediği bu belgeyi alırken, doktor bey oldukça şaşırmıştı belgenin 2 adet istenmesine. Biraz hayıflanarak da olsa mecburen vermişti. Kalburüstü bir ciğer dinlemesi muhtemelen bu belgeyi alırken göreceğiniz tek sağlık muayenesi olacak.

6- Ankara Barosu Stajyer Avukat Adayı Bilgi Formu:

Bu form matbu bir form, staj belgelerinizi sekreterliğe teslim ederken orada dolduruyorsunuz. İçerisinde neden avukatlık yapmak istediğiniz gibi bazı ilginç sorular yer alıyor.

7- Sosyal Güvenlik Kurumundan SSK. Emekli Sandığı ve Bağ Kur’ a kaydınızın bulunmadığına dair belge:

Sizin sigortalı olarak bir işte çalışmadığınızı gösterecek bu belgeden baro 1 adet istiyor. Bu belgeyi Sıhhiye ile Kızılay arasında bulunan SGK genel müdürlüğünden almanız mümkün. İlgili memura söylediğiniz zaman zaten ne oluğunu  anlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam D kapısından girmeniz gerekiyor, fakat siz yine de emin olmak için oradaki güvenlik görevlilerine sorabilirsiniz. Buradan tıklayarak Google Maps üzerinden SGK Genel müdürlüğünün yerini görebilirsiniz. 

8- Vesikalık Fotoğraf:

Bu fotoğraf sizin stajyerliğiniz süresinde baroda kullanılacak fotoğraf olacak. Örneğin stajyer Avukat kimliğinizde vereceğiniz bu fotoğraf kullanılacak. Baro 6 adet istiyor. Önemli not, fotoğrafın cübbesiz olması gerekiyor ve Erkek Stajyerlerin kravatlı olması lazım. Çok sayıda çelişkiye düşen aday oluyor, örneğin tek kravat mı? takım elbise mi? sakallı fotoğraf olur mu? gibi. Bu soruların net bir yanıtı yok, en iyisi kıyamayacağınız saçınız sakalınız varsa, staj kuruluna bir telefon açmak.

9- Staj Kaydiyesi:

Türkiye'de sadece bir kaç baroda olan bir uygulama. Başvurma ücreti. Kısacası stajımızı başlatmak için belli bir para yatırmamız gerekiyor. Ruhsatname alırken para vermek yetmezmiş gibi bir de stajı başlatmak için böyle bir uygulama olması çok saçma. Ödeyeceğimiz tutar 400 lira ve ücreti Finansbank Necatibey Şubesi 20590664 No’lu hesaba yatırmamız gerekiyor.

10 - Bildirim Kağıdı:

Örnek No. 2 olarak da geçiyor. Staj Kurulunun sayfasından ulaşabiliyorsunuz. Baro bu belgeden 2 addet istiyor ve bu belgede Avukatlığa kabule engel hallerden birine sahip olmadığınızı, ceza ve disiplin kovuşturması altında olmadığınızı, avukatlık stajıyla bağdaşmayan bir işle uğraşmadığınızı ve avukatlık stajına engel bir durumunuz olmadığını beyan ediyorsunuz. 

Peki ne bu avukatlığa engel haller? 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 5. maddesinde belirtilen bu hususlar şöyle:

a) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak.
b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak
c) Avukatlık meslekine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,
d) Avukatlık mesleki ile birleşemiyen bir işle uğraşmak,
e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,
f) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),
g) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,
h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak.
    
11- Baro levhasına kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş takdim yazısı:

Örnek No. 3 olarak geçen bu belgeye de staj kurulunun sayfasından ulaşabiliyorsunuz. Burada 2 farklı avukat sizin hakkınızda takdim yazısı düzenliyor. Bu avukatların, başvuracağınız baroya kayıtlı olması önemli. Başka da aranan bir özellik yok. Tanıdığınız avukat varsa onlara gidebilirsiniz. Bu noktada tanıdığınız avukat olmaması durumunda ne yapacağınız önemli bir sorun. Bazıları sicil belgesi almaya adliyeye gittiği zaman hiç tanımadıkları avukatları çevirip onlardan rica ediyor, bazıları barodan avukat bulmaya çalışıyor. Bu belge için gidebileceğiniz 1 tane avukat varsa o muhakkak 2. si için size yardımcı olacaktır. Bu belgeyle ilgili son bir not. 2 ayrı avukatın düzenleyeceği her bir belgeden 2 örnek olmasını istiyor baro.

12 - Baroya Yazılan Dilekçe:

Örnek No. 4 olarak da geçen bu belgeye de staj kurulu sayfasından ulaşabiliyorsunuz. Burada kişisel bilgilerinizi veriyorsunuz ve bu baroda staj yapmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Baro yine bu belgeden de 2 tane istiyor.

13 - Yanında staj yapılacak Avukat’ın olur belgesi

Bu belge staja başvurmak için gerekli belgelerin arasında geçiyor fakat daha sonra da verilebilecek bir belge. Bu belgeyi, stajınızın 2. altı ayını yanında yapacağınız avukat düzenliyor ve sizin onun yanındaki stajınıza olur veriyor. Burada yanında staj yapacağınız yani bu belgeyi verecek avukatın 5 yıllık kıdemli olması, hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması gerekiyor. Bir diğer önemli nokta da bu belgeyle ilgili şu ki, staj kurulu formunda bu belgenin stajın en geç 5. ayında verilmesi gerektiği yazsa da, 2. altı aylık stajınız başladıktan sonraki 2-3 haftalık süreçte de geriye dönük tarihle bu belgeyi verirseniz staj kurulu kabul ediyor.

Bunlar staja başlamak için staj kuruluna götürmemiz gereken belgeler (13. belge hariç). Ankara barosuna kayıt olacak adaylar için küçük bir tavsiye. Adliye, Finansbank, SGK ve belgeleri götüreceğiniz Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) birbirlerine çok yakın. Benim tavsiyem adli sicil belgesini aldıktan sonra SGK'ya oradan da Finansbanka gitmeniz. Finansbank ile ABEM arası yürüyerek 5 dakika mesafede bile değil.

Peki Belgelerimizi Topladık Sırada ne var?

Belgelerimizi Kızılay Ihlamur Sokakta bulunan (Zafer Çarşısı Karşısı), Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nin asma katındaki Staj Kurulu sekreterliğine götürüyoruz ve teslim ediyoruz. Staj Kurulu bu noktadan sonra sizi yönlendirecek. Daha sonra staj kurulunun yönlendirmesiyle bir kaç gün sonra tekrar staj kuruluna gidiyorsunuz ve staj kurulu size bir zarf veriyor. Bu zarfta sizin stajyerlik için uygun olup olmadığınızı inceleyecek avukatın ismi bulunuyor.

Staj Kurulunun hemen alt katında yer alan baromatik'ten baro levhasına girip avukatın adresini ve telefon bilgilerini öğrenebilirsiniz. Avukatı arayıp durumu izah ediyorsunuz ve sizin ve avukatın müsaitlik durumuna göre avukatla buluşup, staj kurulunun size verdiği zarfı avukata veriyorsunuz. Avukat da gerekli incelemeleri yaptıktan sonra (ki bu süreç avukattan avukata değişebiliyor) baroya bildirimde bulunuyor.

Daha sonra yine staj kurulunun yönlendirmesiyle, staj kurulundan stajınızın başlayacağı tarihi öğreniyorsunuz. Staj kurulu söyleyeceği tarihte ve saatte ABEM'e gelmenizi istiyor. ABEM'e o gün gittiğiniz zaman sizinle beraber staja başlayacak 30-40 kadar kişi oluyor. Sizlere, Adliyede bulunan Komisyona götürülmek üzere düzenlenmiş belgelerin bulunduğu bir dosya veriliyor ve siz Adliye yollarına düşüyorsunuz.

Bundan sonrası staj kurulunun yönlendirmesi, o dosyaların adli komisyona, bakanlık muhabere'ye verilmesi ve stajınızın ilk aşaması olan Savcılık stajını yapacağınız Cumhuriyet Savcısını öğrenmek olarak geçiyor. Avukatlık Stajınızın resmi ilk günü, adliyede bu işlerle geçip giderken, az iş yapıp çok saat beklemeye hazır olun. Öğleden önce gidip belgeleri teslim etmenize rağmen, işlemler öğleden sonra bitiyor, savcınız akşam üstüne doğru belli oluyor.

Artık siz de bir stajyer avukatsınız. Hoş geldiniz. Bundan sonrası ise savcılık stajıyla başlayıp, idare mahkemesi stajıyla bitecek 6 aylık mahkemeler stajı ve daha sonrasında ise 6 aylık avukat yanı stajı. Uzun ve yorucu bir yola girdiniz, her şeyin istediğiniz doğrultuda olması dileğiyle.

2 yorum:

  1. kişinin hakkındA cezai kovuşturma olması stajına engel midir? teşekkürler..

    YanıtlaSil
  2. 2 ismi olan birinin ikinsi ismini yazmaması halinde belgeler reddolunur mu

    YanıtlaSil